Haveforvandling

Da vi overtog vores lejlighed og have, så var haven en dårlig passe køkkenhave. Jorden stod 50cm højere end fortovet, der var fliser i alle mulige størrelser, der var fliser under fliserne og et haveskur bygget af gamle møbler, hvor der stod en parabol. Vi har fjernet ca. 3 tons jord, 2 tons fliser, sten og andet affald, gravet 2 træer op og fjernet 2 affaldscontainer fylde med mælkebøtter – alt sammen med håndkraft. Og selvom resultatet ind til nu, er tilfredsstillende, så er vi ikke helt færdige 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *